dětský keramický kroužek

Děti budou modelovat z keramické hlíny, malovat engobami a glazovat své výrobky, které se vyrobí z různých keramických technik. Část náplně kroužku je vedená a má edukační charakter, část je volnočasová a odpočinková, kdy děti modelují to, co jim fantazie vykouzlí!

 

14 lekcí / délka lekce 1,5 hod / 4.600,-

Kroužek je vhodný pro děti od 6 let, v kroužku jsou děti bez rodičů, kapacita je pro 8 dětí

Pondělky od 30.10.2023 16:30-18:00 hod

Vernisáž výrobků proběhne v pondělí 19.2.2024 v čase 16:30-18:00.

 

Náplň a harmonogram kroužku:

Během 14 lekcí budeme střídat modelování s dekorováním - malováním, namáčením do glazury. Na konci kroužku děti uspořádají vernisáž pro rodiče a kamarády a představí své výrobky. Kroužek má za cíl naučit děti techniky modelování z ruky, poskytnout jim bezpečný prostor pro relax v centru města ovšem v prostředí obklopeném zelení, nadchnout jejich kreativního ducha a v závěru i poskytnout možnost svou tvorbu odprezentovat a veřejně představit před publikem předtím, než si všechny své výrobky děti odnesou domů.

1. lekce - 30.10.2023 / 2. lekce - 6.11.2023 / 3. lekce - 13.11.2023 / 4. lekce 20.11.2023 / 5. lekce 27.11.2023 / 6. lekce 4.12.2023 / 7. lekce 11.12.2023 / 8. lekce 18.12.2023 / vánoční volno🎄 / 9. lekce 8.1.2024 / 10. lekce 15.1.2024 / 11. lekce 22.1.2024 / 12. lekce 29.1.2024 / 13. lekce 5.2.2024 / 14. lekce 12.2.2024 / vernisáž 19.2.2024

Je možné nahradit jednu lekci, když nám o absenci dáte vědět aspoň 12 hod. předem. V případě většího počtu absencí se domluvíme individuálně.