dětský keramický kroužek

  • Trvá 14 týdnů, koná se vždy v jeden den v týdnu
  • Délka jedné lekce je 1,5 hod 
  • Koná se pouze v Brně
  • Lekce se konají v KERA storu/ateliéru Kvítek v bytě ve dvoře budovy KUMST na Údolní 19 v Brně
  • Kurz je pro děti od 6 do 15 let
  • Kapacita kurzu je 8 dětí
  • V kroužku jsou děti bez rodičů
  • Cena kroužku je 4.600,-

Děti budou modelovat z keramické hlíny, malovat engobami a glazovat své výrobky, které se vyrobí z různých keramických technik. Část náplně kroužku je vedená a má edukační charakter, část je volnočasová a odpočinková, kdy děti modelují to, co jim fantazie vykouzlí!

Náplň kroužku: Během 14 lekcí střídáme modelování keramiky s dekorováním výrobků malováním a namáčením do glazury. Na konci kroužku děti uspořádají vernisáž pro rodiče a kamarády a jednotlivě představí své výrobky. Kroužek má za cíl naučit děti techniky modelování z ruky, poskytnout jim bezpečný prostor pro relax v centru města v prostředí obklopeném zelení, nadchnout jejich kreativního ducha a v závěru i poskytnout možnost svou tvorbu odprezentovat a veřejně představit před publikem předtím, než si všechny své výrobky děti odnesou domů.

Je možné nahradit jednu lekci, když nám o absenci dáte vědět aspoň 12 hod. předem. V případě většího počtu absencí se domluvíme individuálně. V ceně kroužku je všechna potřebná hlína dle tvého výběru, glazury a engoby pro finální dekor, pastelky, voskovky a výpaly. Veškeré potřebné nářadí i pomůcky jsou dětem k dispozici. V ceně je i občerstvení v rámci vernisáže pro děti i jejich doprovod.