provozní řád studia

Všeobecná pravidla studia:

– Studio je samoobslužné, určené především pro samouky, pokročilé keramiky a kurzisty, kteří v minulosti absolvovali náš kurz modelování keramiky nebo keramický kurz v jiném studiu. Ve studiu není obsluha, která by pomáhala při tvoření.

– Věříme ti, že budeš dodržovat všechny pravidla, věř ty nám, že se vždy snažíme o co nejjednodušší chod studia.

– Studio není určené pro vyrábění za účelem komerční činnosti.

– Studio není vhodné pro děti do 10 let, je zamýšleno pro volnočasovou relaxaci dospělých.

– Studio má omezenou kapacitu a není dovoleno přicházet s doprovodem nad rámec této kapacity.

Každý návštěvník studia musí mít svou platnou rezervaci, musí být tedy registrován v rezervačním systému a to proto, aby si mohl podepisovat své výrobky svým číslem.

– V případě, že některý návštěvník nebude mít svou rezervaci, navštíví tedy studio na rezervaci někoho jiného, budeme registrovanému uživateli účtovat hlínu nad rámec 1,5 kg. 

– Prostor ve studiu je monitorován kamerami kvůli tvému bezpečí a bezpečí našich movitých věcí.

– Hotové výrobky si přebírej takové, o kterých víš, že jsou tvoje, aby nedošlo k záměně.

– Na výrobky ostatních nešahej, můžou se poničit.

 

Praktická pravidla:

– Ve studiu je k dispozici občerstvení, za něj prosíme zaplať přes tablet bezhotovostně v aplikaci Sumup.

– Nenechávej otevřené dveře od studia, všichni návštěvníci vstupují přes unikátní přístupový kód.

– Toalety použij v kavárně Mezzanine na Údolní 15 v časech PO-PÁ 8-22, SO-NE 10-22.

 

Rezervace a vstup do studia:

– Rezervaci proveď přes náš rezervační systém, kde zvolíš termín, ve kterém chceš studio navštívit.

– Rezervaci je nutné rovnou zaplatit kartou nebo nahraným depositem. V případě dárkového poukazu nahrajeme na zákaznický profil kredity, za které můžeš návštěvy rezervovat.

– Po provedení rezervace ti přijde na mail unikátní kód, který zadáš u vstupu na číselné klávesnici.

– Platnost kódu trvá po celou dobu rezervované návštěvy a má toleranci 10 min před začátkem i po konci návštěvy. Tato tolerance ale není určena k úklidu. Úklid proveď už během rezervace, abys nezdržoval návštěvníky, kteří mají rezervaci hned po tobě.

– Během jedné hodiny můžeš využít až 1,5 kg hlíny na modelování, nebo až 2,5 kg hlíny na kruh. Pro navážení materiálu použij váhu.

– Pokud budeš potřebovat při jedné návštěvě více hlíny, můžeš si materiál dokoupit a zaplatit bezhotovostně přes aplikaci Sumup. Cena jednoho kila hlíny je 40 Kč.

– Hlínu berte vždy primárně z otevřených balíků. Hlína se musí vždy pečlivě zabalit a přelepit páskou, aby nevyschla.

– Své výrobky pečlivě označ číslem rezervace (rydlem, razidlem, při glazování pastelkou nebo engobou). Nepodepsané výrobky nemůžeme dále zpracovat, ani identifikovat, abychom ti dali vědět, že jsou připravené na další kroky. Nepodepsané výrobky budou zrecyklovány.

– Nedokončené výrobky a výrobky před obtáčením si pečlivě zabal do igelitu, aby nevyschly a dej na polici. Rovnou si rezervuj další návštěvu studia pro dokončení výrobku. Nezabalené podepsané výrobky považujeme za hotové výrobky, po vyschnutí budou vypáleny.

– Hotové a obtočené podepsané výrobky umísti na příslušný regál. Hotové výrobky nebal do igelitu, musí před výpalem vyschnout.

– Po práci po sobě umyj pracovní místo, keramický kruh, umyj použité nářadí, dej je na původní místo, nádobí a případně i mycí žlab po sobě taky ukliď.

– Nevyužité zbytky hlíny, nepovedené výrobky i zbytek namíchaného šlikru hoď do příslušného boxu určeného pro recyklaci hlíny. V našem zájmu je neplýtvat materiálem.

 

Pravidla pro glazování a dekorování výrobků:

– Glazuj poléváním, vyléváním, namáčením nebo štětcem.

– Při ponoření výrobků do glazury platí pravidlo tří vteřin, aby se výrobek dostatečně nasál. Při delším polévání/ponoření vznikne příliš silná vrstva glazury, která v peci steče nebo popraská.

– Plochu, na které budou naglazované výrobky stát v peci, pečlivě očisti od glazury, aby se při výpalu výrobek nepřilepil a nezničil. Glazuru otři mokrou houbičkou.

– Engoby nanášej na výrobek štětcem ve dvou vrstvách.

– Engoby, vodovky nebo pastelky nanášej pod glazuru.

– Materál a umyté pomůcky vrať po dekorování na své místo.

 

Opuštění studia a vyzvednutí výrobků:

– Ujisti se, že jsou balíky hlíny zavřené a přelepené, aby nevyschly.

– Pokud odcházíš jako poslední – nikdo další ve studiu není, zhasni světla.

– Při opuštění studia se přesvědč, že jsou za tebou zavřené dveře.

– Ke glazování výrobků tě vyzveme mailem. Prosím, rezervuj si hodinu ke glazování během následujících 14 dní.

– K vyzvednutí hotových výrobků tě vyzveme mailem, v ten moment máš své hotové výrobky připravené v ateliéru Kvítek v bytě, zastav se pro ně v otvírací době PO/ST/PÁ 11-19, SO 14-19.

– Přepálené a hotové výrobky si pravidelně odnášej, aby se nám nehromadily. Neomluvené nevyzvednuté výrobky budou určené k charitativnímu prodeji.