kurz modelování keramiky

Trvá 4 týdny a koná v našem ateliéru ve dvoře budovy KUMST na Údolní 19 v Brně, vždy v konkrétní den v týdnu. Délka jednotlivého bloku je 120 min. Kurz je pro všechny věkové kategorie. Hodí se také pro rodiče s dětmi. Maximální počet účastníků je 5 osob.

Vyber si, který ze dvou časů, se ti více hodí:

večerní kurz 16:30-18:30

noční kurz 19:00-21:00

Náplň kurzu: Vyzkoušíš si a naučíš se pracovat s různými keramickými hlínami. V průběhu kurzu můžeš zkoušet různé techniky modelování a zdobení hlíny. Budeš mít na výběr dokončit své výrobky různými glazurami či engobami. Pracovat můžeš podle zadání nebo z volné ruky podle své nálady. Pochopíš systém sušení a výpalu.

V ceně kurzu jsou dva balíky hlíny dle výběru, potřebné glazury a engoby, pastelky, voskovky a výpaly. Veškeré potřebné nářadí i pomůcky ti budou k dispozici. Na kurzu je dostupné občerstvení a prosecco.

Cena kurzu je 2.400 Kč. Po absolvování kurzu dostaneš do svého depozitu v rezervačním systému kredit 200 Kč, ať můžeš dál trénovat modelování v našem keramickém studiu na Údolní 21.

 

CERAMIC CLASSES ARE ENGLISH FRIENDLY!

Class lasts 4 weeks and takes place in our studio in the courtyard of the KUMST building at Údolní 19 in Brno, always on a specific day of the week. The length of an individual block is 120 min. The course is for all age categories. It is also suitable for parents with children. The maximum number of seats is 5 people.

Choose which of the two times suits you better:

evening course 16:30-18:30

night course 19:00-21:00


Content of the course: You will try and learn to work with different ceramic clays. During the course, you can try different techniques of modeling and decorating clay. You will have the choice to finish your products with different glazes or engobes. You can work according to the assignment or freehand according to your mood. You will understand the drying and firing system.

The price of the course includes two packages of clay of your choice, necessary glazes and engobes, crayons, wax crayons and firings. All necessary tools and aids will be available to you. Snacks and prosecco are available on the course.

The price of the course is CZK 2,400. After completing the course, you will receive a credit of CZK 200 in your deposit in the reservation system, so that you can continue practicing modeling in our ceramic studio situated behind the corner at Údolní 21.