workshop glazování

Na workshopu glazování se naučíš jak finálně dekorovat své výrobky. Ideální tedy je, když už si něco předem ve studiu vyrobíš. Na workshopu si to pak rovnou dozdobíš. Případně si vybereš z výrobků, které jsou ve studiu zdarma k dispozici. Tedy workshopem projdeš v pohodě i bez přípravy!

 

Náplň kurzu: Naučíš se techniky glazování, vysvětlíme ti postupy a pak společně naglazujeme tvé výrobky. V průběhu kurzu můžeš zkoušet i různé techniky malování engobami, tužkami nebo dekorovat oxidy.

1 lekce / délka 1,5 hod / 590,-

Workshop je vhodný pro lidi, kteří už chodili na kurz výroby keramiky, i pro ty, kteří jsou úplní začátečníci.

Koná se pravidělně každý měsíc.

V ceně kurzu je všechen materiál a výpal. Veškeré potřebné nářadí i pomůcky ti budou k dispozici. Na kurzu je dostupné občerstvení.

 

GLAZING WORKSHOP IS ENGLISH FRIENDLY!

At the glazing workshop, you will learn how to finally decorate your products. So it's ideal if you make something in the studio in advance. You can then decorate it straight away at the workshop. Alternatively, you can choose from the products that are available in the studio for free. So you can go through the workshop without any preparation!


Content of the course: You will learn glazing techniques, we will explain the procedures and then we will glaze your products together. During the course, you can also try different techniques of painting with engobes, pencils or decorating oxides.

1 lesson / length 1.5 hours / 590,-

The workshop is suitable for people who have already taken a ceramics course. Even for those who are complete beginners.

It takes place regularly every month.

All materials and firing are included in the course price. All necessary tools and aids will be available to you. Snacks are available on the course.